سبد خرید من موارد 0

ایلقار ماشین نسخه اودوو 13.0+e-20210623

اطلاعات درباره ایلقار ماشین نمونه اودوو Open Source ERP.

برنامه های نصب شده

Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Website Quote System
Website Quote System helps customer to request a quote for any product from website.
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
CRM
پیگیری سرنخ ها و فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
انبار
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
Sales management for Iran
From quotations to invoices
فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
استخدام
کانال فروش استخدام خود را رهگیری کن
Call For Price
This module provides call for price capability for eCommerce.
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
Website Sitemap Page on Odoo
This Module is used to show sitemap chart on your website
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
نظر سنجی‌ها
ایجاد نظرسنجی و تحلیل پاسخ ها
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
مشاغل آنلاین
روند استخدام آنلاین خود را مدیریت کنید
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

Iran - Accounting
Iranian localization of OpenERP accounting
Iran - Manufacturing Chart of Accounts
Iranian Invoicing
Invoices & Payments
Sales management for Iran
From quotations to invoices
عمومی - حسابداری
Sales for Iran
Sales internal machinery
Sales and Warehouse Management for Iran
Quotation, Sales Orders, Delivery & Invoicing Control