استخدام در ایلقار ماشین

شرکت ایلقار ماشین در صدد جذب نیروی انسانی مستعد و کارآزموده در رده های شغلی مختلف می باشد.
متقاضیان محترم می توانند پس از تکمیل درخواست استخدام، در صورت دریافت ایمیل یا تماس از طرف شرکت، جهت مصاحبه تکمیلی اقدام نمایند.

 • مهندس و طراح مکانیک

  ایران، ، تبریز، یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان، جنب دوکال بتن ماشین سازی ارابه ایلقار، 5189133382
  1399/12/27
 • حسابدار صنعتی

  ایران، ، تبریز، یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان، جنب دوکال بتن ماشین سازی ارابه ایلقار، 5189133382
  1399/12/27
 • مهندس نرم افزار

  ایران، ، تبریز، یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان، جنب دوکال بتن ماشین سازی ارابه ایلقار، 5189133382
  1399/12/27
 • جوشکار CO2

  ایران، ، تبریز، یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان، جنب دوکال بتن ماشین سازی ارابه ایلقار، 5189133382
  1399/12/27
 • مهندس برق مسلط به برنامه نویسی PLC

  ایران، ، تبریز، یک کیلومتر بعد از پلیس راه تبریز صوفیان، جنب دوکال بتن ماشین سازی ارابه ایلقار، 5189133382
  1399/12/27